Chào Mừng đến với Citi express

Với hơn 10 năm họa động trong lĩnh vực Chuyển Phát Nhanh – Vận Chuyển trong nước và quốc tế.

Citi Express đã và đang đóng vai trò là nhà vận tải, chuyển phát nhanh trong chuỗi cung ứng dịch vụ của rất nhiều công ty, tập đoàn, khu công nghiệp  trong cả nước .Citiexpress không ngừng học hỏi và điều chỉnh dịch vụ từ những góp ý của khách hàng để trở nên ngày một hoàn thiện hơn và phục vụ tốt hơn.Nhận thấy những kỳ vọng của khách hàng khi trao gửi niềm tin về dịch vụ Citiexpress luôn tâm huyết với  việc lấy tốc độ hắng quy mô,lấy sáng tạo thằng kinh nghiệm .

  C: Control – Kiểm soát

   I : Interconnection – Liên kết

  T : Transportation – Vận chuyển

   I : Immediately – Tức thì

Kiểm soát liên kết – Vận chuyển tức thì.

 

Dương Vũ Kiều Uyên

Dương Vũ Kiều Uyên