Vận Tải Hàng Công Trình

Citi Express cung cấp các dịch vụ liên quan đến tổ chức giao nhận và vận chuyển hàng công trình, ngay từ khâu lập kế hoạch đến thực hiện triển khai, cho dù bạn có nhu cầu dịch chuyển một thiết bị siêu trường siêu trọng hay cả một nhà máy từ điểm nhận hàng đến công trường xây dựng. Dịch vụ vận tải hàng công trình bao gồm:

Vận Tải Hàng Công Trình

Tư vấn vận tải.
Nghiên cứu khả thi. 
Kiểm tra tuyến đường. 
Tính giá trọn gói. 
Chi tiết thực hiện. 
Giám sát trong quá trình vận chuyển và bốc xếp. 
Gom hàng, đóng gói và đóng hàng. 
Bảo hiểm vận tải. 
Vận tải hàng siêu trường siêu trọng. 
Vận chuyển bằng xà lan. 
Vận chuyển bằng rơ moóc. 
Phương tiện bốc xếp đặc chủng.