Dịch Vụ Giao Nhận Vào Ngày Làm Việc Tiếp Theo

Chúng tôi nhận hàng hôm nay và chuyển phát ngay vào ngày làm việc hôm sau (hoặc trong thời gian sớm nhất có thể). Nhận hàng ngay hôm nay trong giờ hành chính. đảm bảo giao hàng theo thời gian xác định. Khách hàng có thể chọn thời gian phát từ với các dịch vụ dưới đây:

Dịch Vụ Giao Nhận Vào Ngày Làm Việc Tiếp Theo
 1. Chuyển phát nhanh 9 giờ sáng (9:00 Express)
 2. Chuyển phát nhanh 10 giờ sáng (10:00 Express)
 3. Chuyển phát nhanh 12 giờ sáng (12:00 Express)
 4. Chuyển phát nhanh toàn cầu (World Express)
Chuyển Phát Nhanh 9 Giờ Sáng (9:00 Express)
 • Cam kết giao hàng lúc 9 giờ sáng của ngày làm việc tiếp theo hoặc ngày làm việc sớm nhất có thể
 • Chuyển phát đến các thành phố và trung tâm chính của hơn 40 quốc gia trên thế giới
 • Trọng lượng hàng gửi có thể lên đến 210 kg

Chuyển Phát Nhanh 10 Giờ Sáng (10:00 Express)

 • Cam kết giao hàng lúc 10 giờ sáng của ngày làm việc tiếp theo hoặc ngày làm việc sớm nhất có thể
 • Chuyển phát đến các thành phố và trung tâm chính của hơn 60 quốc gia trên thế giới
 • Trọng lượng hàng gửi có thể lên đến 210 kg

Chuyển Phát Nhanh 12 Giờ Sáng (12:00 Express)

 • Cam kết giao hàng lúc 12 giờ sáng của ngày làm việc tiếp theo* hoặc ngày làm việc sớm nhất có thể
 • Chuyển phát đến các thành phố và trung tâm chính của hơn 60 quốc gia trên thế giới
 • Trọng lượng hàng gửi có thể lên đến 500kg

Chuyển Phát Nhanh Toàn Cầu (Express)

 • Giao hàng trước khi kết thúc ngày làm việc tiếp theo hoặc ngày sớm nhất có thể
 • Tùy chọn dịch vụ chuyển phát ưu tiên
 • Chuyển phát đến hơn 200 quốc gia trên thế giới
 • Trọng lượng hàng gửi có thể lên đến 500kg