Dịch Vụ Giao Nhận Trong Ngày (Citi Sameday)

Đối với hàng cần chuyển gấp, dịch vụ giao nhận trong ngày của Citi Express sẽ giúp bạn giao hàng ngay trong ngày tại các thành phố và trung tâm chính trong nước và trên toàn thế giới.

Dịch Vụ Giao Nhận Trong Ngày (Citi Sameday)

Không giới hạn về kích thước hay trọng lượng
Tiến hành nhận hàng ngay khi có yêu cầu 
Đảm trách thủ tục thông quan 
Xác nhận kết quả giao hàng