Chuyển phát nhanh tiết kiệm (Citi Economy Express)

Chuyển phát nhanh tiết kiệm (Citi Economy Express)

Chuyển phát vào một ngày quy định cụ thể trong khoản thời gian từ 2-5 ngày làm việc
Tùy chọn chuyển phát ưu tiên
Chuyển phát đến các thành phố và trung tâm chính của hơn 200 quốc gia trên thế giới
Trọng lượng hàng gửi có thể lên tới 7000kg tại Châu Âu và 500kg trên toàn thế giới.